dinsdag 4 oktober 2016

De golf als symbool voor communicatie met je omgevingVandaag een leuke workshop Mandala-tekenen gegeven.
Een les die in dit geval binnen de serie 'Beginselen van het Mandala-tekenen' gegeven werd, maar ook past binnen de workshops 'Intuïtieve mandala's tekenen'.
Thema vandaag was de GOLF. Een oersymbool. Iedereen geeft dat op eigen wijze vorm en zoals mijn vaste cursisten inmiddels van mij weten teken ik ook mee tijdens de les. Mijn mandala komt dan natuurlijk niet af, met het geven van tekst en uitleg her en der... en zeker gezien mijn toch wel gedetailleerde en best wel tijdrovende vormgeving van mijn tekeningen.
Dit is het begin van mijn golf-mandala:


Zoals het een 'goede' intuïtieve mandala betaamt... heb ik nog geen flauw idee waar dit allemaal heen gaat. Het enige wat vaststaat, is dat de golf hier een belangrijke rol in speelt, maar dat is voor mij niet zo vreemd, ik teken in mijn intuïtieve mandala's nogal gauw de nodige golven.
De vorige intuïtieve mandala van een paar dagen geleden zat ook al vol met golfbewegingen.
We hebben in deze workshop de golf als symbool voor communicatie met je omgeving gekozen. Bij een golfbeweging kun je denken aan geluidsgolven. De één praat (zendt golven uit), de ander luistert (ontvangt) en vice versa in een gesprek. Maar ook licht, bestaand uit vormen en kleuren die ieder een eigen golflengte hebben, is een vorm van communicatie tussen zender (voorwerp van een bepaalde vorm en kleur) en ontvanger (toe-schouwer).
In intuïtieve mandala's, maar ook in 'gewone' mandala's, zul je vaak golven ontdekken, simpelweg doordat ons leven doorspekt is met communicatie. We kunnen niet anders dan communiceren, op welke manier dan ook, met onze omgeving. We leven tenslotte in een samen-leving en samen leven kan alleen wanneer er communicatie plaatsvindt.

In de tekening van de workshop vandaag is er gekozen voor een duidelijk middelpunt van de mandala van waaruit de golven naar buiten, naar de cirkel toe bewegen. Het centrum, dat is de tekenaar, zendt zijn/haar boodschap (golf van bepaalde vorm en kleur) uit naar de ander. Dat kan in een met lijnen getekende vorm, dat kan in een meer losse vorm. In mijn geval een combinatie. En hier en daar gaat er ook een golf terug naar binnen of ligt dwars in het geheel. En zo zijn er nog ontelbare manieren te bedenken. Hoe het ook zij, de uitvoering van deze tekening, deze mandala, is een spiegel van de kunstenaar zelf op één bepaald moment. Morgen, overmorgen, volgende week, volgende maand, volgend jaar, zal de tekening er weer anders uitzien. Nooit twee keer dezelfde, omdat de mens steeds anders is. Een boze bui of ruzie voor het tekenen zal hoogstwaarschijnlijk een weerslag hebben op de tekening, passend bij de persoon in kwestie, passend bij de aard en de ervaringen uit het verleden van desbetreffende persoon.

In deze workshop werd door middel van de golf een beeld geschetst van de wijze waarop we communiceren met de buitenwereld: treden we deze meteen open tegemoet, zijn we een open boek, laten we onszelf zien, vertellen we over onszelf of kijken we liever de kat uit de boom en hebben we een meer gesloten karakter? Zit daar nog een ontwikkeling in of verandert daarin niet zoveel?
We denken het vaak wel te weten over onszelf. We vinden ons bijvoorbeeld bijvoorbeeld erg open, terwijl je voor anderen een raadsel en een mysterie kunt zijn. Tja, dat heeft dan weer alles te maken met ons beeld van openheid, met verwachtingen, etc., maar ook met dat wat we ons bewust zijn. Het maken van een golf-mandala kan ons bewust maken van zaken die in ons onbewuste opgeslagen lagen en met het tekenen in het bewustzijn gebracht worden.

De golf staat symbool voor communicatie en ja, dat is een beweging van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Als het goed is tenminste. We praten, zenden signalen uit, anderen vangen het allemaal op, luisteren en er komt natuurlijk ook wat terug en ook dat doet dan weer iets met ons. Dat laatste was niet het specifieke thema van deze mandala, maar wist je dat je dit soort golftekeningen kunt gebruiken voor het invoelen en in beeld brengen van je wisselwerking met mensen in je omgeving? Van bepaalde situaties? Vind je dit interessant? Misschien wil je in een persoonlijk consult hiermee aan het werk of in meer algemene zin in een groepje aan de slag met dit thema?

De workshops Mandala-tekenen en Intuïtieve Mandala's tekenen staan in de AGENDA vermeld.

Inspiratie voor deze workshop was dit boek, hoofdstuk 2, de golfbeweging in de mandala, rechtstreeks te bestellen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten