WELKOMVan harte welkom bij het Mandala Atelier van De Witte Waterlelie!Inleiding.

Rode draad door mijn leven zijn onder andere spiritualiteit (vooral esoterie, zingeving van het leven), natuur in al haar pracht en geneeskrachtige werking, interesse in wat mensen beweegt te handelen en zich te uiten op de manier hoe zij dat doen, tekenen, vormen, kleuren, geuren en getallen. Via allerlei wegen - je zou ze omwegen kunnen noemen, zoals de kunst, geschiedenis, wiskunde, reguliere geneeskunde, tuinarchitectuur en dienaangaande opleidingen, etc., maar voor mijn gevoel noodzakelijk om nu meer Bewust te kunnen Zijn - kwam ik uit waar ik nu ben: een leven vol energetische kracht, liefde en passie, waarin ik me bezig houdt met Mandala-tekenen, Bloesemtherapie, Spagyriek (een alchemistische plantgeneeskunde) en andere energetische en natuurlijke remedies, Numerologie, Astrologie, Chakra's, Meditatie en Affirmatie, etc. etc.

Bron van al deze kennis en ervaringen ligt voor mij in de Keltische en Boeddhistische kunst en cultuur, waar ik in vorige levens vast meerdere keren mee te maken heb gehad. Opgedane kennis, ervaringen en inzichten wil ik graag delen en daarmee anderen inspireren, zoals ikzelf ook door anderen geïnspireerd wordt. Ik ben niet 'klaar', zeker niet! Ik leer nog dagelijks bij, zoals eenieder zich blijft ontwikkelen, soms iets sneller, soms iets trager.

Wat mij vooral boeit is om te beseffen dat en hoe alles met elkaar samenhangt. In mijn workshops, cursussen en consulten maak ik dan ook graag gebruik van diverse combinaties van disciplines.
Door het tekenen van Mandala's werd ook een andere interesse weer aangewakkerd, want ik ben altijd nieuwsgierig en leergierig geweest, dus ik wilde meer weten over achtergronden van de diverse onderwerpen die aan bod kwamen in diverse Mandala-tekenboeken. Zo groeide mijn vaardigheid en kennis en in 2008 ging ik in op de verzoeken van een aantal mensen om hen te helpen het Mandala-tekenen onder de knie te krijgen. Ik had al een voor mij speciale kleurtechniek ontwikkeld die het kleurproces meer meditatief maakte en dat is in de laatste jaren alleen maar verder ontwikkeld en verfijnd.
Nu groeide niet alleen het aantal cursisten, maar ook mijn interesse en kennis omtrent aanverwante spirituele onderwerpen. Zo kwam de Numerologie naar aanleiding van de numerologische Mandala's opnieuw bij mij in beeld en zo verder. Het spirituele balletje was aan het rollen gebracht en van het één kwam het ander....

Inmiddels vind ik zelf en veel van mijn cliënten / deelnemers aan workshops veel voldoening in het elkaar aanvullende aspect van de diverse onderwerpen en zijn mijn werkzaamheden niet meer beperkt tot het tekenen alleen. In mijn lessen aangaande het Mandala-tekenen zul je dan ook vaak veel aandacht vinden voor spiritualiteit en Bewust Zijn en in mijn lessen aangaande ontwikkeling van het Bewust Zijn zullen de Mandala's verschijnen als verdieping van een besproken onderwerp of energie om te helpen deze te verinnerlijken, dichter bij jezelf en je ervaring te brengen. Het gaat dus hand in hand, verbonden met elkaar, zoals alles en iedereen in het leven met elkaar verbonden is.

Op deze blog vind je veel informatie over het tekenen van Mandala's, maar ook over materiaalgebruik en hoe de Mandala's bij kunnen dragen aan Bewust Zijn.Wat is een Mandala?

Het woord 'Mandala' komt uit het Sanskriet en betekent letterlijk 'magische cirkel' of 'heilige cirkel'. Die cirkel is dan ook de meest kenmerkende eigenschap van mandala-afbeeldingen. De cirkelvorm springt meteen in het oog. Uitgangspunt én doel van een mandala is de middenstip. In wezen ben jij zelf die middenstip, het potentieel waar alles uit kan groeien, de goddelijke vonk, het zaadje dat bij een goede verzorging kan uitgroeien en tot bloei kan komen. De cirkel vormt de begrenzing van de ruimte die jij inneemt, is een spiegel van jouw innerlijke Kern. Door het verbeelden leg je contact met een universele energie. In wezen is een mandala dus niets anders dan een verbeelding van een micro-kosmos dat contact legt met de macro-kosmos om uiteindelijk tot de ontdekking te komen dat deze één zijn.

Op de eerste plaats is het tekenen of schilderen van mandala's een zeer rustgevend, ontspannend en vooral leuk gebeuren. Mandala's hebben echter nog meer in hun mars. Het zelf tekenen/schilderen en inkleuren van mandala's brengt je bij je diepere Kern, tot in je onderbewuste. Mandala's kunnen je bewust maken van jouw functioneren als mens. Mandala's zijn spiegels van de Ziel.

En mandala's zijn nog meer, kunnen nog meer bieden. Door te mediteren op mandala's kun je op energetisch niveau contact leggen met de mandala. Alleen al het kijken naar een mandala kan energetisch contact leggen tussen mandala en toeschouwer. Daardoor kunnen mandala's bijdragen in een helingsproces of het stimuleren van bepaalde kwaliteiten in de mens. Ze kunnen een ondersteuning zijn in je persoonlijke (spirituele) ontwikkeling.

Mandala betekent dus 'heilige cirkel'. De cirkel is dan ook het uitgangspunt van iedere tekening in dit blog. Door met mandala's aan de slag te gaan middels dit blog, of in atelier De Witte Waterlelie kom je vanzelf allerlei ins en outs van het Mandala-tekenen tegen. Natuurlijk is dit blog geheel vorm gegeven naar mijn eigen manier van werken met mandala's, die ik graag met je deel, maar daarmee verkondig ik geen absolute waarheid of 'hoe het zou moeten'. Nee hoor, het is niet meer dan dat: 'mijn manier van werken met mandala's'. Haal eruit wat je kunt gebruiken, vorm en buig het in jouw vorm, zodat het bij jou past en voor jou goed voelt om mee te werken. Het is niet meer en niet minder dan inspiratie!

En ja, de mandala is er niet alleen in de vorm van tekeningen, maar we kunnen mandala's ook een driedimensionale vorm geven, weven en haken, etc.

Het woord 'Mandala' komt dan wel uit het Sanskriet, maar we zien overal ter wereld, in vele culturen, de cirkel als heilige vorm, de Mandala, waar men mee werkte en nog steeds mee werkt.

Denk maar eens aan de kring van stenen in Stonehenge:Stonehenge is een belangrijke krachtplaats waar spirituele inwijdingen plaatsvonden en nog steeds plaatsvinden, waar mensen voor hun genezing naartoe gaan en misschien meer nog bekend door de Zonnewende-vieringen, rond de langste en kortste dagen van het jaar.

Hoe archeologisch en/of historisch wetenschappelijk men van de English Heritage organisatie hun 'eigendommen' ook benadert, toch viel me op dat in hun lezing vermeld werd dat Stonehenge een krachtige plaats is en dat dat zelfs voelbaar zou zijn al zou je de stenen weghalen.
Wanneer je er open voor staat, kun je de energetische trillingen voelen die van deze krachtige plaats uitgaan. Er zijn nog veel meer rituele stenen cirkels in Engeland te vinden, weliswaar minder groot, maar energetisch zeker niet minder indrukwekkend mijns inziens. Boscawen Un in zuidelijk Cornwall (ook in de UK) is daar een voorbeeld van.
Een energetisch zeer krachtige stenen cirkel is die van Avebury (UK), waar ook huizen, een Bed & Breakfast en winkels en zo staan in die cirkel. Inmiddels ben ik meerdere keren daar geweest en heb de energie van de stenen cirkel van Avebury mogen ervaren. Daarnaast heb ik natuurlijk dankbaar gebruik gemaakt van deze energie door gedurende de uren dat we daar waren mijn edelstenen en sieraden een keer goed te laten opladen. Ook een energetische remedie werd in 2013 gemaakt van verschillende krachtplekken in zuidelijk Engeland, waaronder natuurlijk Avebury.
Bedenk wel dat deze stenen cirkels plekken markeren, ooit door mensen gemaakt als herkenningstekens om na ontdekking terug te kunnen vinden, ook door minder fijngevoelige mensen, om ceremonieën te houden, om samen met anderen deze energie te ervaren én gebruiken, maar die plekken zijn dus ook zonder deze markeringen, krachtige plaatsen op Aarde.Doel van de Mandala.

Zoals je uit bovenstaande tekst misschien al hebt begrepen kan de Mandala vele ceremoniële en rituele doelen dienen en vele betekenissen hebben, maar in wezen komt het allemaal op hetzelfde neer...
Mandala's dienen de mens als hulpmiddel tot concentratie en meditatie, als hulpmiddel om tot een kern door te dringen. De kern van een gedachte, een intentie, een gevoel, een emotie, een vorm van energie. De kern van onszelf. Dat geeft een gevoel van magie, aangeraakt worden in je hart, in het diepst van je Ziel, waardoor velen het ervaren als iets 'heiligs'. Het tot de kern doordringen is in wezen hetzelfde als je kracht vanuit het onbewuste omhoog halen. Een inwaartse en uitgaande beweging.

Er is dus iets magisch en heiligs aan de Mandala, die afbeelding in en soms ook buiten de cirkel. Want een Mandala is natuurlijk niet 'alleen maar' een cirkel. We maken een afbeelding binnen en soms ook buiten deze cirkel. Waarom tekenen we niet in een vierkant? Of in een rechthoek? Nou, soms doen we dat wel, maar de cirkel is ons uitgangspunt in iedere afbeelding die we Mandala noemen.

De Mandala is, zoals gezegd, een cirkel. Wat maakt een cirkel tot een cirkel? Wanneer ieder punt op een lijn dezelfde afstand heeft tot een ander punt dat niet op die lijn ligt. Dat centrale punt noemen we het middelpunt. De lijn vormt zich dan vanzelf tot de voor ons bekende cirkel. Denk maar eens aan een groep mensen die elkaar de hand reikt. Er is niemand de eerste of laatste in lijn... Een lijn zonder begin en zonder eind, doorlopend in een cirkel.
Dat middelpunt is ons uitgangspunt en ons doel waar we naartoe werken. En daar heb je het 'magische' te pakken. Want een Mandala brengt ons bij ons centrum, onze kern en tegelijkertijd vormt de Mandala een wijze om onze innerlijke energie uit te stralen naar de buitenwereld.

Beelden en soms ook woorden in de Mandala vertellen de toeschouwer vanuit welke energie de Mandala gemaakt is. De toeschouwer die daarvoor open staat, kan de energie voelen die erin gestopt is. Mandala's kun je tekenen vanuit een eigen persoonlijke energie, een energie die jouw staat van Zijn weerspiegelt op het moment dat je de Mandala tekende, maar je kunt Mandala's ook tekenen met een bewuste keuze voor de energie die jij erin stopt. Zo kan een Mandala bijvoorbeeld een energie uitstralen die je helpt om oude patronen te doorbreken en je helpt open staat voor nieuwe dingen.
Bovenstaande Mandala is een Kali Yantra-Mandala. Deze vormen zijn gebaseerd op een traditionele vorm van Yantra's, zoals die al eeuwenlang in India gebruikt worden en van generatie op generatie doorgegeven zijn. Deze vorm draagt de energie in zich om te helpen oude patronen te doorbreken en open te staan voor nieuwe dingen. Nou, ik kan je vertellen, dat de ervaring die deze tekening en vooral het maken ervan, me opleverde, daar inderdaad alles mee te maken had! Zowel in mijn persoonlijke leven als in mijn werk betekende deze Mandala, en de energie die deze uitstraalt, een aanzet tot veel verandering en nieuwe dingen.

Een Mandala kan je bijvoorbeeld ook helpen je emoties te verbeelden en verwoorden, of de energie van geboorte in zich dragen. En zo zijn er zovele voorbeelden te bedenken.

En hoe werkt dat dan, hoe kan een Mandala je helpen? Het is niet zozeer dat de Mandala zelf dit alles teweegbrengt zoals hierboven, maar de energie van de Mandala, die ontstaat door een synergier van vormen en kleuren en je daardoor helpt je meer Bewust te Zijn van het onderwerp, thema of de energie die de Mandala in zich draagt. Het zelf tekenen versterkt dit nog eens. Je kunt je wellicht de situatie voorstellen wanneer je een arm of een been breekt. Jij loopt met je ledemaat in het gips, je bent dagelijks bezig met de nieuwe dingen die dit in je leven oplevert: het lopen met krukken, een plastic zak om het gips als je wilt douchen, etc. Allemaal levenservaringen die te maken hebben met een beperking en rekening houden met je grenzen en de ontstane situatie. Het vergt wel het één en ander van je aanpassingsvermogen, van je geduld, etc. Op het moment dat jij in zo'n situatie zit (een Mandala tekent), zul je veel meer andere mensen zien met gebroken ledematen in het gips (zul je je veel meer bewust worden van de energie, het onderwerp, het thema van de Mandala in het dagelijks leven). Die waren er natuurlijk altijd al, alleen was jij je er niet van bewust. Het breken van je ledemaat (het tekenen van de Mandala) helpt je bewust te worden van nog veel meer gebroken ledematen (van nog veel meer overeenkomstige energieën). Je Bewust Zijn wordt vergroot door levenservaringen die je opdoet (en het tekenen van Mandala's).

Het zogenaamde 'duiden' van Mandala-tekeningen kan veel vertellen over de staat van Zijn van de maker op het moment van ontstaan van de betreffende Mandala. We kijken daarbij naar gebruik van kleuren, symboliek, compositie en nog veel meer. Ervaring en vooral véél doen en erover praten met collega Mandala-tekenaars leert je je eigen, vanuit de intuïtie getekende, tekeningen (en die van anderen) te duiden.
Het proces van tekenen en kleuren kan je, vooral door invoelen, observeren en ervaren, veel leren over jouw staat van Zijn op het moment van tekenen. Zeker zo belangrijk als het duiden achteraf! Mandala-tekenen kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan je bewustzijnsontwikkeling, wat je bijvoorbeeld kan helpen je gewoontepatronen op te sporen, welke een basis kunnen zijn van gezondheidsklachten.

Een ander, toch zeer belangrijk doel, van het Mandala-tekenen is evenwicht, balans, bereiken in je lichaam en daarmee je gezondheid. Volgens het yin/yang principe is een gezonde balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie belangrijk voor een goede gezondheid. Met het Mandala-tekenen ben je bezig deze balans te stimuleren, wat dus een goede gezondheid bevordert. Dat komt, omdat je beide hersenhelften gebruikt. Je hersenen bestaan uit twee helften die werkzaam zijn op het gebied van de twee polaire yin en yang bestanddelen van je levensenergie. Hoe? Dat komt in de diverse lessen wel aan de orde.

Een heleboel informatie hierboven zal je misschien doen terugschrikken en je zult misschien denken 'ik kan helemaal niet tekenen'. En dat is nu zo mooi aan het Mandala-tekenen: je hoeft helemaal niet te kunnen tekenen! Er is geen enkele tekenervaring nodig om met Mandala-tekenen te beginnen. Je krijgt van mij in de lessen handvatten aangereikt waarmee je zelf aan het werk kunt, ook zonder tekenervaring! Waarschijnlijk zul je in de loop van de tijd toch best veel ervaring op doen, bijvoorbeeld in lijnvoering en kleurtechnieken, maar realistisch leren tekenen... Daarvoor moet je echt naar tekenles. In Mandala's kunnen mooie getekende figuren of landschappen voorkomen, maar daar ga ik in mijn lessen niet van uit, omdat ik graag wil dat het tekenen van Mandala's voor iedereen toegankelijk is, ook zonder tekenenervaring. Soms zullen er meer realistische onderwerpen aan de orde komen, maar dan wordt dat stap voor stap uitgelegd of dient alleen ter inspiratie.
Uiteraard staat het je vrij daar wel gebruik van te maken wanneer je wel (enige) tekenervaring in de zak hebt.

Waar ik me in mijn lessen vooral op richt is de ervaring die me na al die tijd, sinds 1997, nog steeds weet te inspireren, zowel op tekengebied als op het gebied van mijn persoonlijke spirituele ontwikkeling. Vooral het tekenproces op zich kan veel bijdragen aan onze bewustwording. Het kleurproces betekent een verdieping van deze ervaring, een waardevolle ervaring die ik graag wil delen met anderen. Een ervaring die ik in de afgelopen jaren mocht delen met vele cursisten. Een ervaring die me geleerd heeft dat iedereen op zijn of haar eigen wijze met Mandala's bezig is en dat we elkaar daarin kunnen inspireren. Vanuit die visie tot delen en uitwisselen, samenwerken, en het ontwikkelen van Bewust Zijn, zijn mijn lessen tot stand gekomen.
Boek of blog?

Na vele overwegingen, vele ideeën die de revue passeerden, pogingen om al mijn ideeën vorm te geven, heb ik niet gekozen voor het schrijven van een traditioneel papieren boek, maar voor een dynamisch, levend en groeiend boek van deze tijd. Een online mandala-boek, een blogboek, dat meer is dan een verzameling gegevens en informatie, en ook meer is dan alleen inspiratie. Het is namelijk een mandala-boek voor en door jou. Ik als schrijver deel mijn mandala-ervaringen, geef de aanzet en handvatten om deze inspiratie te kunnen volgen, maar jij kunt het aanvullen met je reacties en hopelijk ook met het delen van je tekeningen. Want ja, ook jouw tekeningen kunnen in dit mooie online boek komen te staan onder het artikel naar welke aanleiding je tekening gemaakt is en kunnen zodoende weer een inspiratie zijn voor andere lezers. Scans of foto's van jouw tekeningen, met eventueel jouw verhaal dat daarbij hoort, kun je sturen naar dewittewaterlelie@gmail.com. Schrijf er wel duidelijk bij, bij welk bericht ze horen, dus titel plus datum vermelden. Nog handiger is om de link naar het betreffende blogbericht toe te voegen aan je mail, waardoor ik meteen zie om welk blogbericht het gaat.

In dit blog zul je steeds meer inspirerende ideeën voor het mandala-tekenen vinden. Het zal steeds verder gaan groeien. In eerste instantie wellicht wat chaotische, zoals ook bij mij dan het ene onderwerp, dan het andere onderwerp langs komt, maar middels een overzicht in thema's zullen alle Inspiratie Workshops een lijn vinden. Want ieder bericht is in wezen een workshop, een hoofdstuk in dit boek. Of je nu beginner bent of gevorderd, voor ieder zal er vast wat wils bij zitten. Laat je niet ontmoedigen als je een bericht begint te lezen en het spreekt je niet meteen aan, er staat vast ergens iets in waar ook jij iets mee kunt. En anders leg je het naast je neer. Je zult precies dat oppakken wat bij jouw interesse en ontwikkeling op dat moment hoort. Derhalve zijn de berichten ook zeer geschikt om later nog eens op te pakken en opnieuw door te lezen en mee te werken.
Ieder onderwerp is op elk willekeurig niveau aan te pakken, of je nu beginner bent of wat meer gevorderd, de één zul je als iets uitdagender ervaren dan de ander.
Ook kleurtechniek zal aan de orde komen. Mandala Kleuren is voor iedereen, maar ook voor diegene die zich nog niet wil wagen aan het zelf ontwerpen van mandala's. Derhalve zijn er ook kleurplaten opgenomen in de berichten.
Afbeeldingen zijn te downloaden door met je cursor op de afbeelding te gaan staan, rechts klikken en 'afbeelding opslaan als...' te kiezen. (Dit is alleen voor eigen gebruik!) Zo kun je ook templates downloaden. Gebruik voor het uitprinten eventueel wat dikker papier, vanaf 125 grams, dat tekent en kleurt fijner.

Ieder blogbericht bevat voor minstens één mandala inspiratie, maar veelal kunnen door de aanwijzingen op te volgen nog veel meer mandala's getekend worden en ik hoop dat ze je leiden tot het gebruik van je eigen fantasie, aanzetten tot combineren en het zelf opzoeken van inspiratie her en der op internet, in boeken en door, wanneer je regelmatig mandala's tekent, je steeds verder groeiende bewustzijn van de wereld om je heen. Je zult steeds meer inspiratiebronnen ontdekken. Zo zullen motieven in kunst en cultuur, in de mode en industriële vormgeving je tot inspiratie dienen, maar ook de natuur is een belangrijke inspiratiebron. Voor mij persoonlijk zijn de geometrie, Keltische, Indiase, Tibetaans boeddhistische kunst, de jugendstil en de natuur qua vormgeving enorme inspiratiebronnen, naast onderwerpen uit de plantgeneeskunde (speciaal bloesemtherapie en spagyriek), numerologie en astrologie.

Een andere belangrijke inspiratiebron is je eigen innerlijke kern, daar waar al héél veel informatie opgeslagen ligt waar we ons vaak niet eens bewust van zijn. In principe is alles wat we in vorige levens en wat via ervaring door onze voorouders doorgegeven is, maar ook wat nog gaat gebeuren, opgeslagen in een soort universeel archief, het collectief onbewuste of de Akasha kronieken of hoe je dit archief ook wilt noemen.
Door het tekenen van mandala's zul je daar steeds beter contact mee krijgen, zul je je her-inneren, wat diep verborgen zit. Je zult ook vaardigheden en kwaliteiten ontwikkelen, welke je meeneemt in je dagelijks leven, wat je helpt ervaringen op te doen en spiritueel te groeien.

Ik ga er niet vanuit dat je enige tekenervaring bezit en er zullen daardoor van mijn kant uit relatief weinig figuratieve voorstellingen zijn, meer abstract, werken met vormen, kleuren en motieven. Maar natuurlijk kun je, als je wel tekenervaring hebt, daar ruimschoots gebruik van maken in je mandala, er zal altijd ruimte voor zijn. Soms komen er figuratieve onderwerpen aan bod, maar die zullen vaak gestileerd zijn en daardoor laagdrempelig, ook voor de niet-tekenaar. Het hoeft namelijk niet 'te lijken' op de werkelijkheid of herkenbaar te zijn. Want daar gaat het hier niet specifiek om. Het gaat om het proces van tekenen, niet om het eindresultaat, hoewel een leuk eindplaatje natuurlijk meegenomen is en er waarschijnlijk toch wel in zit.
Om mandala's te tekenen heb je dan ook totaal geen tekenervaring nodig. Tekenervaring zal de lijnvoering wat soepeler laten verlopen en de hand zal wat vaster worden, maar dat bereik je ook door veel met mandala's bezig te zijn.
Daarnaast zal er vaak aandacht besteed worden aan de mandala als instrument voor de ontwikkeling van je Bewust Zijn. De mandala kan een mooie ondersteuning zijn in je persoonlijke (spirituele) ontwikkeling.
En het mooie is, dit online boek blijft groeien, er zullen steeds nieuwe hoofdstukken toegevoegd worden.

De blogs kun je natuurlijk in volgorde van ontstaan volgen, maar je kunt ook gaan zoeken op onderwerp, als je voorkeur naar een bepaald onderwerp uitgaat.

Ieder blogbericht, ieder hoofdstuk van dit online-boek, is in wezen een workshop. Deze workshops zullen regelmatig 'live' aangeboden worden in de praktijk of op locatie, dus als je iets langs ziet komen waar je graag een stukje persoonlijke begeleiding bij wilt krijgen of je vindt het leuk om in een groepje daarmee te werken, meld je dan aan via


Mocht je nu een workshop in deze blogs tegenkomen die niet op de agenda staat vermeld en je wilt toch even dat stukje persoonlijke begeleiding, of je gaat voor de live beleving... geef dit dan even door, dan wordt de desbetreffende workshop ingepland op een tijdstip en op een locatie die jou het beste uitkomt. Kosten voor zo'n workshop is conform de op dat moment geldende kosten zoals vermeld op de website van de praktijk.

Als donateur kun je het Mandala Atelier in haar voortbestaan ondersteunen en zal dit online mandala blog-boek kunnen blijven groeien! Dus denk ook aan het geven van een donatie door bijvoorbeeld meer te betalen dan de rekening vraagt, via onderstaande gele donatieknop via PayPal of overmaken op bankrekening NL14INGB0005523045. Vermeld er dan even bij: donatie.

Ik wens je enorm veel inspiratie, teken- en kleurplezier toe!

Zonnige mandalagroetjes, Angelique
2 opmerkingen:

 1. wat een geweldige informatie staat hier..als beginnende mandala tekenaar( hahahaah) leer ik heel veel...veel dank daar voor!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoi Coby,

   Graag gedaan. Dank je wel voor je reactie.
   De workshops hier op het blog zijn voornamelijk voortkomend uit onderwerpen die voortkomen uit eigen ervaring, vanuit het zelf tekenen en vanuit het lesgeven.
   Wil je meer specifieke ondersteuning ergens bij, dan ben je van harte welkom in mijn praktijk/atelier De Witte Waterlelie.
   http://wittewaterlelie.blogspot.nl/

   Ik wens je nog heel veel rondsnuffel-, lees- en vooral tekenplezier toe!

   Zonnige mandalagroetjes, Angelique

   Verwijderen