woensdag 14 juni 2017

2017/04 De helende kracht van Mandala's en Ho'oponopono

Normaal gesproken ben ik niet van de kleurplaten inkleuren - ik heb dan ook maar weinig kleurboeken, want ik teken mijn mandala's liever zelf -  maar deze keer heb ik een uitzondering gemaakt en wellicht gaat dat nog wel vaker gebeuren, want het is me goed bevallen.

Het verhaal begint een paar jaar geleden.
Ik deed de opleiding Bloesemtherapie bij Bram Zaalberg.
Tijdens deze opleiding waren we flink aan de slag met onze eigen persoonlijke ontwikkeling, mede door het gebruik van bloesemremedies. Menig inzicht kwam langs. Dat waren grotendeels inzichten waar ik heel blij mee was, hoewel soms beslist niet makkelijk, maar er zaten ook pijnlijke inzichten bij, inzichten waar ik écht even over deed om ze te laten bezinken en waarbij het me bij sommige maar niet lukte ze te integreren in mijn toenmalige leven. Deze waren dusdanig pijnlijk en voor mijn gevoel beschamend, omdat ik me zeer schuldig voelde naar anderen, vooral daar waar het mijn gezinsleden betrof. Natuurlijk was er geen sprake van een daadwerkelijke schuld, omdat iedereen soms dingen doet zonder dat men zich werkelijk bewust is van de reden daarvan (ligt vaak in een pijnlijke ervaring in het verleden die we waar mogelijk ook nog eens uit ons bewuste geheugen geblokt hebben) of waarvan men zelfs denkt er goed mee te doen, terwijl later het tegendeel blijkt. Nee, schuldig was ik niet, mijn handelen was niet met opzet en zeker niet met opzet een ander benadelend, dat wist ik met mijn verstand best wel, maar dat schuldgevoel liet me maar niet los en sommige dingen waren daardoor sterk emotioneel beladen en ik vond mezelf maar een akelig mens. Omdat ik daar zelf niet uit kwam heb ik Bram om raad gevraagd. Hij adviseerde om me, als aanvulling op het gebruik van de bloesemremedies, eens te gaan verdiepen in Ho'oponopono.
Tja, daar had ik nog nooit van gehoord, dus dat vroeg een speurtocht op het internet. Daardoor leerde in Ho'oponopono kennen als een zeer effectieve manier om om te gaan met gevoelens zoals ik die maar al te goed kende. Het is een methode die draait om vergeving en verzoening, juist ook van jezelf, maar het is ook een methode die je helpt om de gevolgen van jouw gedrag te zuiveren, zodat ook die ander kans krijgt te helen voor wat betreft jouw aandeel in het geheel.

In de Bloesemtherapie en in de Ho'oponopono gaat men ervan uit dat dat wat jij in de buitenwereld, in je omgeving, ziet, een afspiegeling is van jezelf. Zij gaan ervan uit dat de manier waarop jij reageert op gebeurtenissen, op bepaalde situaties en uitspraken of handelingen van anderen, voortkomt uit herinneringen uit het verleden.
Verder doorgetrokken, zou je zelfs kunnen zeggen dat je alleen waar kunt nemen wat je van binnen ergens (her)kent. Omdat waarnemingen, en hoe wij deze beleven, dus eigenlijk puur en alleen gedaan worden vanuit herinneringen uit het verleden, zou je kunnen zeggen dat wij onze eigen wereld scheppen, in ieder geval hoe wij deze beleven.
Deze interessante overeenkomst heeft me inmiddels voor mezelf en diverse cliënten al vaker laten zien dat daardoor de Ho'oponopono een mooie aanvulling is op de Bloesemtherapie en andersom. Dat Bloesemtherapie en Mandala-tekenen ook mooi samen kunnen gaan ontdekte ik gaandeweg ook, dus waarom Mandala's en Ho'oponopono niet? Dat idee werd bevestigd toen ik het mooie boekje 'Mandala's Kleuren - Ho'oponopono' van Jean Graciet tegenkwam.
Dit maakte mij nieuwsgierig, zeker omdat de schrijver me bekend voorkwam. Ik had zijn boek 'De genezende kracht van Ho'oponopono' namelijk al gelezen.
De mandala's in het boekje zijn van Christelle Gossart. Zeker waard om te vermelden natuurlijk en jammer genoeg pas op de laatste bladzijde van het boek vermeld. Geen ereplaats van vermelding en daarom wil ik zeker niet vergeten haar hier te noemen. Zij heeft al veel meer Mandala (kleur)boeken uitgebracht.
In dit boek wordt de helende kracht van Mandala's, het kleuren ervan, het meditatieve aspect en de kracht van Ho'oponopono verenigd, wat leidt tot een mooie ervaring.
Een beknopte, duidelijke inleiding in de Ho'oponopono en een jammer genoeg wat kortere uitleg over de Mandala brengen ons bij een 25-tal kleurplaten, waarvan bovenstaand door mij ingekleurd exemplaar de eerste is, op pagina 15 van het boekje.
Iedere Mandala gaat vergezeld van een tekst, een affirmatie (krachtzin), welke bij herhaling lezend en uitsprekend tijdens het kleuren in je gaat leven en doordringt tot je diepste kern.Achter op het boekje kun je lezen:

Ho'oponopono
'Wanneer ik aanvaard en niet oordeel, stel ik me open voor vergeving en liefde.'
Ho'oponopono is een methode om herinneringen die de gemoedsrust verstoren, uit te wissen en op die manier te zorgen voor innerlijke vrede en harmonie.
Je zult leren je slachtofferrol achter je te laten en je persoonlijke kracht terug te winnen.
Met behulp van enkele sleutelzinnen integreer je op een luchtige manier deze beroemde Hawaïaanse wijsheid in je dagelijkse leven.
Lees de inspirerende wijsheden in dit boek terwijl je de mandala's kleurt.
Op die manier ontdek je al mediterend de kracht van Ho'oponopono.
Kleur de 25 mandala's in dit boek en lees de verhelderende uitspraken over een belangrijk aspect van je persoonlijke ontwikkeling, dat duidelijk wordt voorgesteld door specialisten in het vak.Wil je zelf ook met dit boekje aan de slag, dan kun je het natuurlijk via bol.com bestellen hieronder, maar wanneer je begeleiding wilt in bijvoorbeeld kleurkeuze, kleurtechniek of er gewoon gezellig in een groepje mee wilt werken, of juist meer persoonlijke thema's wilt belichten voor jezelf, etc.... Kortom... wil je deskundige begeleiding in je persoonlijk proces, delen met groepsgenoten, gewoon ook gezellig samenzijn tijdens het kleuren, dan wel een individuele benadering, eventueel ook nog in combinatie met Bloesemtherapie dan wel Spagyriek wanneer persoonlijke processen nog verder ondersteund mogen worden, dan ben je aan het goede adres bij praktijk/atelier De Witte Waterlelie.
Je kunt een workshop 'De helende kracht van Mandala's en Ho'oponopono' aanvragen, wanneer deze niet in de AGENDA te vinden is, dan wel wanneer een aldaar vermelde workshop op een ongunstige dag voor je is.
Meld je aan bij:
dewittewaterlelie@gmail.com
of bel naar
06-51900040
voor een afspraak
Meer lezen op mijn blog BEWUST ZIJN, over:Met een ander kleurenpalet ziet een ingekleurde tekening er héél anders uit...
Dezelfde kleurplaat als die van mij hierboven, ingekleurd door cursist Toke van Stippent

Boeken bestellen:Geen opmerkingen:

Een reactie posten