zaterdag 16 augustus 2014

Inspiratie Workshop #4: Heilige Geometrie's Ochtends werd ik wakker met een mandala voor mijn geestesoog. Eerst dacht ik dat het een graancirkel was en na enig opzoekwerk kwam ik er ook achter aan welke graancirkel deze mandala me deed denken.
Toch was-ie anders. Hoe, daar kwam ik natuurlijk achter door hem te gaan tekenen.
Eerst probeerde ik hem te construeren van binnen naar buiten. Ik begon met mijn papier een driedeling te geven vanuit het middelpunt, tekende daar een kleine driehoek, cirkel eromheen, driehoek daar weer omheen, etc. Dat bleek echter niet de manier. Qua uiterlijk was het wel de mandala die ik in mijn hoofd had, maar hij miste de energie die ik gevoeld had. Om energetisch het verschil goed te voelen met hoe hij uiteindelijk getekend werd, kun je eens proberen om deze mandala ook op deze manier op te zetten. Maar het moest dus duidelijk anders.
Als ik denk aan graancirkels, denk ik aan Heilige Geometrie.
Als ik denk aan Heilige Geometrie, denk ik aan de Flower of Life.
De basis van de mandala moest gebaseerd zijn op de Flower of Life.

Hieronder volgen de stappen die ik zette... teken maar mee...
Ik begon met het middelpunt van mijn papier, een A4-tje, op te zoeken door het papier in de lengte in tweeën te delen en daarop het middelpunt uit te meten. Vanuit dit middelpunt teken je de buitencirkel van je mandala. Deze maat houd je in je passerbenen om straks verder te tekenen. Niet die benen bij elkaar knijpen dus!


Vaag zie je in de afbeelding hierboven de potlood opzetlijnen van mijn hele mandala, maar daar moet je nu even niet naar kijken, omdat die te vaag zijn om jullie te laten zien wat ik doe. In rood zie je de lijnen die je tekent en uiteindelijk weg zou mogen gummen, hulplijnen dus. In zwart de lijnen die sowieso gaan blijven staan. Uiteindelijk is het aan jou of je de hulplijnen weg gumt of niet. Het is volledig jouw beslissing. Maar eerst eens verder.

Dan gaan we het middengedeelte van de Flower of Life tekenen, een deeltje van de Seed of Life, van de 7 cirkels die de eerste 7 dagen van de schepping symboliseren. Het is het stukje binnen de middelste cirkel en daarmee de eerste-dag-cirkel van de Flower of Life, de aanvang van de schepping. Het is tevens een halve lotus-figuur, zoals we die in het mandala-tekenen kennen.

Even een intermezzo met wat uitleg over de energie van mandala's...

Flower of Life
Flower of Life

Seed of Life
Seed of Life

Door het uitgangspunt van de Flower of Life (de Heilige Geometrie) te nemen, stemmen we ons tijdens het tekenen meteen af op een kosmische scheppende energie die door het tekenen van deze mandala verder duidelijk kan worden en wat dit voor jou persoonlijk betekent.
Meteen toen ik deze figuur ging tekenen begon het bij mij te stromen en heb ik er pen en papier bij gepakt om op te schrijven wat er in me opkwam (Pak het er dus ook voor jezelf maar vast bij.). Op zo'n moment stem ik af op mijn goddelijke helpers, mijn gidsen en krijg ik soms een universele boodschap door, soms een persoonlijke boodschap. Deze tekening was voor mij heel duidelijk in zijn boodschap (waarover later meer), sommige tekeningen zijn ook voor mij nog grote raadselen. Hoe hoog-gevoeliger je bent, hoe hoger jouw eigen energiefrequentie, hoe beter de boodschappen en inzichten je via de mandala kunnen bereiken. Of je ze meteen begrijpt is een tweede, het is al net als al die droomboodschappen die je in je slaap mag ontvangen. Soms is dat ook één grote abracadabra... Door je eerst goed voor te bereiden op het tekenen, zoals HIER beschreven kun je je 'ontvangst' verbeteren, vrijwaren van verstoringen en zal deze puur op het op dit moment door jou hoogst ontwikkelde huidige energieniveau bewust of onbewust tot je doordringen en je zelfs helpen je energiefrequentie te verhogen.
Hoe verhoog je je persoonlijke energiefrequentie? Door jezelf spiritueel te ontwikkelen (waarover later meer, want daar gaat deze mandala over...). Daardoor maak je je bereik in energie-ontvangst hoger, te vergelijken met een radio-ontvangst. Voorheen kon je bijvoorbeeld 'maar' tot 80 FM komen, door groei en ontwikkeling kom je op een gegeven moment tot 100 FM en kun je meer zenders ontvangen.
Onbewuste ontvangst werkt ook, want al zul je de boodschap niet letterlijk woord voor woord 'verstaan' of de energie niet meteen voelen, het zal zeker iets met je doen. Soms doet het niets anders dan rust en ontspanning brengen. Zelfs in nare omstandigheden zullen je mandala's een schoonheid bezitten die jou kan opbeuren door ze te tekenen en eventueel in te kleuren of door er later naar te kijken, ondanks de soms sombere kleuren of rare vormen die je kunt gebruiken als je wat 'down' bent in je energie. Soms 'trekken' ze de negativiteit op die manier alleen maar uit je, zodat je weer wat opgefrist en wat hoger in energie verder kunt. Als je het gevoel hebt, dat een mandala een weerspiegeling is van de negativiteit, raad ik altijd aan de mandala na voltooiing (jaja, wel afmaken! Laat het 'de negativiteit uit jezelf trekken' je motivatie zijn!) te verbranden en de as terug te geven aan de Aarde, de negatieve energie af te voeren naar de Aarde en zo het afvoerproces dat jij in jezelf niet kon voltooien af te maken. Wat je ook kunt doen is een druppeltje van een bloesemremedie op het midden van je tekening laten vallen, zodat het proces in jou verder voltooid kan worden. (Soms zie je zelfs de tekening veranderen!) Of bijvoorbeeld een of twee bloesemremedies van je keuze voor minimaal een periode van 4 weken gaan gebruiken, zodat het proces in jezelf tot herstel van een innerlijke balans kan leiden. Sowieso kun je dat doen om de energie van de mandala in jezelf te verdiepen en verrijken. Een mandala is een weerspiegeling van jouw innerlijk beleven van de wereld, op dit moment of op enig moment in het verleden, soms zelfs uit een vorig leven. Een mandala is een spiegel van de ziel!
Wil je gebruik maken van bloesemremedies in je mandala-tekenproces neem dan contact op met dewittewaterlelie@gmail.com en/of zoek eerst een of twee remedies uit via deze pagina. Je keuze via de foto's kan je al heel veel extra informatie geven over wat deze mandala voor jou betekent in combinatie met de later beschreven basisenergie van deze mandala. Dit doe je dus tijdens of na afloop van deze eerste keer tekenen van deze mandala. Wanneer je voor 4 weken een mandala-proces in wilt stappen ga je je tekening vaker tekenen (in diverse varianten van vormen en kleuren bijvoorbeeld) of op een groter papier, zodat de finesses van energie van deze mandala je kan bereiken. Teken je hem vaker, dan zul je waarschijnlijk wel een ontwikkeling gaan ontdekken in je tekenwerk én in je spirituele ontwikkeling.

Maar goed, terug naar onze huidige mandala-beschrijving, de halve lotus-figuur, het midden van de Flower of Life, stap voor stap...:

(Tip: als je de hele beschrijving hebt gelezen is het handig via de lichtbak van deze site de afbeeldingen stap voor stap te bekijken. Je klikt op de eerste tekening van deze beschrijving, je tekening verschijnt dan groot in beeld en door te klikken ga steeds naar de volgende tekening en zie je goed wat er veranderd is.)

Je eerste cirkel heeft twee snijpunten met je verticale middenlijn. Ga in het bovenste snijpunt staan met de scherpe punt van je passer. De passer staat nog op de maat van die eerste cirkel (je kunt het eventueel even controleren door nogmaals de scherpe punt in het midden te zetten en de potloodpunt op de cirkel). Teken nu de aangegeven cirkelboog binnen de eerste cirkel.
Nu heb je twee nieuwe snijpunten met de eerste cirkel. Ga rechtsom (vanuit het hier en nu toekomstgericht) en zoek het volgende snijpunt op. Ga daar weer met de scherpe punt van je passer staan en teken wederom een cirkelboog binnen de eerste cirkel. Wederom rechtsom, naar het volgende snijpunt, etc...
We hebben nu het bewuste middendeel van de Flower of Life getekend. De energie kan al gaan stromen. Voel je al iets? Heb je misschien al iets opgeschreven voor jezelf? Zo niet, dan kan dat gaan komen door de volgende stappen. 

Eerst tekenen we ook de andere middenlijnen van de bloemblaadjes, welke ons houvast bieden in het tekenproces:
De volgende stap maakt bij mij meteen iets los. Het tekenen van deze driehoek:
De Heilige Drie Eenheid, de verbinding tussen lichaam-geest-ziel kwam meteen binnen. Hoe sterker we de verbinding maken tussen lichaam, geest en ziel, hoe beter we in staat zijn om ons wezen hier op aarde te manifesteren. Doel van ons aller leven is om ons Hoger Zelf volledig te manifesteren. Hier op aarde bestaan allerlei omstandigheden die zo zijn geschapen dat wij bepaalde lessen te leren hebben alvorens wij in staat zijn om ons volledige Hoger Zelf naar deze aarde te brengen. Het leren van deze lessen en het opdoen van ervaringen die daarmee samenhangen zien wij historisch weerspiegeld in de maatschappelijke ontwikkelingen en de menselijke evolutie. Wanneer wij allemaal ons Hoger Zelf naar de Aarde gebracht hebben is de menselijke evolutie hier op Aarde voltooid! Lessen die te maken hebben met materie en afgescheidenheid, allemaal zaken die we in de Lichtwereld niet kennen. Pas wanneer we deze lessen geleerd hebben zijn we in staat ons Hoger Zelf, dat deel van ons dat nog boven in de Lichtwereld verblijft, naar de aarde te brengen. Ieder leven hier op aarde brengt een deel van die lessen onder de aandacht.

Een driehoek met de basis naar beneden duidt op mannelijke energie. We gaan verder met onze mandala en tekenen een cirkel binnen in de driehoek. Zet de scherpe kant van je passer in het middelpunt van je mandala en de potloodpunt op een snijpunt van één van de rechte rode lijnen met de zojuist getekende driehoek en teken met je passer een nieuwe cirkel:
Teken wederom een driehoek in de cirkel, een cirkel in de driehoek, etc.:Langzamerhand voel je de diepte in je tekening en in jezelf toenemen, je gaat steeds verder naar binnen...
De optimale verbinding tussen lichaam-geest-ziel kan alleen ontstaan door verdieping en verfijning. Jezelf steeds beter leren kennen om je lessen hier op aarde te leren, zodat je je Zelf beter kunt manifesteren. Hoe ver durf jij tot het diepste van je Zijn af te dalen? Hoe ver durf jij in jezelf naar binnen te gaan, jezelf te leren kennen?
Verbeter de wereld begin bij jezelf! De ontwikkeling van het eigen bewustzijn, het dieper naar binnen gaan, naar de bron in jezelf, brengt je bij je Zelf. Hoe beter jij je Zelf leert kennen, hoe beter jij je Zelf hier op Aarde kunt manifesteren, hoe meer mensen je inspireert hetzelfde te doen door je aanstekelijke uitstraling. Jouw verhoging van je frequentie helpt daarmee ook anderen hun frequentie te verhogen en daarmee help je de mensheid naar een hogere frequentie. Het bewustzijn zal groeien en groeien...


Deze mandala lijkt af, je kunt nu de rode lijnen uit gaan gummen (maar dan kun je je mandala niet net als ik verder afmaken, want er komen nog een paar stappen achteraan...), je kunt ook gewoon gaan kleuren en die rode lijnen (de hulplijnen) gewoon laten staan...
De dieptewerking wordt door het inkleuren alleen maar sterker.
Mannelijke energie, de maatschappelijke gerichtheid op materie, prestatie, etc. Zoals de laatste millennia daar weliswaar verandering in is gekomen, maar voor het aangezicht en de energie van de mandala moest er voor mijn gevoel toch iets bij.... vrouwelijke energie, om het geheel compleet te maken. Zoals de huidige maatschappij behoefte heeft aan deze aanvulling. Het begon begin vorige eeuw met de emancipatie van de vrouw, eerst in grote stappen, stemrecht bijvoorbeeld, de jaren '60 met de feministen.

Het pakte eerst groots uit in de maatschappij, waarbij het leek of de vrouw belangrijker moest zijn dan de man, het was de reactie op al die mannelijke energie die in de maatschappij heerste, het tegenwicht dat in de vrouwelijke schaal van de energiebalans gegooid werd, waardoor het vrouwelijk aspect zwaarder ging wegen. Uiteindelijk zal alleen maar blijken dat er aanvulling nodig is, om balans te bereiken en dat bereik je niet door de vrouw naar voren te brengen en belangrijker te maken dan de man, maar door de vrouw in jezelf in evenwicht te brengen met de man in jezelf. Je ziet dan allerlei reacties vanuit die maatschappij dat dat niet geaccepteerd wordt, er zelfs verzet is, onderdrukking van mannen in wie het vrouwelijke meer naar voren komt dan bij anderen (zoals bij homoseksuelen). Het is anders dan men gewend is. Mannen die wel de vrouw in zichzelf naar voren durven laten komen worden bijvoorbeeld 'verwijfd' genoemd, wat een negatieve klank heeft. Er wordt nog teveel in hokjes gedacht, man of vrouw, niet man én vrouw. Mannen die beroepen uit gaan oefenen die voorheen alleen maar door vrouwen uitgevoerd werden. Vrouwen die beroepen uit gaan oefenen die voorheen alleen maar door mannen uitgevoerd werden... Het stuit allemaal op weerstand van de gevestigde orde, het vasthouden aan het oude vertrouwde. Het is echter onderdeel van de lessen die de mens te leren heeft, de mens op zich, de maatschappij in zijn geheel. Het is allemaal onderdeel van de evolutie in onszelf. Uiteindelijk zal ieder mens een evenwicht in zichzelf tussen mannelijke en vrouwelijke energie gaan ontdekken. We zien al veel veranderen in de maatschappij, gelukkig!

Om die energie, de synergie van mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf, te voelen moeten we onze mandala dus nog completeren met vrouwelijke energie... In de mandala wederom van buiten naar binnen getekend en ingekleurd, de driehoeken in rood die het beeld aanvullen. Van buiten naar binnen, het vrouwelijke aspect in jezelf leren kennen en verdiepen.
Je kunt je mandala aanvullen met je eigen accenten en helemaal jouw ding maken, jouw balans tussen jouw innerlijke man en jouw innerlijke vrouw...

Interesse in deze workshop 'live'? Wees de eerste en meld je aan via dewittewaterlelie@gmail.com en we plannen een datum die jou goed uitkomt of houd de agenda in de gaten.


Heel veel teken- en kleurplezier!

Zonnige mandala-groetjes, Angelique


3 opmerkingen:

 1. Gaaf die wil ik wel een keer bi je komen tekenen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Andrea,

   Leuk, je bent natuurlijk weer van harte welkom!
   Dit is een fijne mandala om mee bezig te zijn en de energie te voelen. Fijn om dit stap voor stap in een 'live' workshop te doen.

   Je kunt nog iets extra's met deze workshop, als je dat wilt...
   Het leuke is namelijk dat je deze workshop/mandala ook kunt gebruiken om met bloesemremedies aan te vullen. Je kunt dus heel bewust in dit proces instappen om in jezelf de innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie beter met elkaar in evenwicht te brengen. Maak je er bijvoorbeeld een 4 weken (maancyclus) project van...

   Een 'live' workshop in de praktijk is natuurlijk mogelijk. Maak even een afspraak: telefonisch 06-51900040 of stuur me via de mail 3 tot 5 data door dat jij kunt. Even aangeven: ochtend, middag of avond... Dan kijk ik of ik dan ook kan.

   De workshop kost 20 euro als je hem in een groepje komt doen, 50 euro als je een privéworkshop wilt.
   Wil je in een groepje, zorg dan dat de eerste datum van je lijstje minimaal een maand verder is, zodat ik de workshop in de agenda op kan nemen en de benodigde pr kan voeren.
   Mocht je in een groepje willen en blijf je 'toevallig' toch de enige aanmelding dan gaat de workshop gewoon door. Dan heeft het zo moeten zijn en ben je niet meer dan die 20 euro kwijt. Heb je gewoon mazzel.

   Eventueel een bloesemremedie bestellen en gebruiken met in die 4 weken eens per week email-ondersteuning kost je 10 euro extra. Een eventueel privé-evaluatieconsult erachteraan kost 25 euro.

   Met het volgen van deze workshop krijg je bovendien voor de duur van 1/2 jaar toegang 'Achter de Schermen' met nog meer info en in de toekomst ook extra mandala workshops. Ben hard aan het werk om eind september, begin oktober een mooie Zonnebloem-workshop te kunnen presenteren aldaar.
   Ga je ook met de bloesemremedies aan de slag dan krijg je zelfs een heel jaar lang toegang 'Achter de Schermen'.

   Ik hoor wel van je, dan word het allemaal vanzelf wel duidelijk.


   Zonnige mandala-groetjes, Angelique

   Verwijderen
  2. Let op! Prijzen zijn bijgesteld per 1 augustus.
   Een workshop met alleen het tekenen kost 15 euro, of je nu in een groepje of alleen bent maakt niet uit. Hij duurt dan 3 uur.
   Wil je een flesje bloesemremedies meenemen voor het ontwikkelen van je Bewust Zijn, dan komt daar apart 10 euro bij. Een afspraak voor een privé-evaluatieconsult blijft 25 euro, of men moet dit in de groep samen willen doen, dan kost het wederom 15 euro per persoon. Leuk om daar een volgend tekenthema aan vast te knopen.
   Wil je echter verder met privé-consultatie dan betaal je de gewone consultprijs.
   Degene die zich als eerste aanmeldt kan samen met mij de datum en tijd bepalen (minimaal 2 tot 4 weken in het voren als je in groepsverband wilt tekenen, zodat daar PR op gezet kan worden). Verder geldt dus: houd de agenda in de gaten.

   Verwijderen