dinsdag 1 november 2011

Groot Mandala Basisboek


Danka Hüsken


Het Groot Mandala Basisboek besteedt aandacht aan de traditionele mandala en wil nieuwe vormen van mandalabeleving aanreiken.
De traditionele mandala volgt in dit boek de rode draad van de kunst zoals we die in alle culturen over de gehele wereld terugvinden in de volkskunst, in de religieuze kunst en in nog vele andere vormen van ambachten en kunst.
In kort bestek wordt de geschiedenis en ontwikkeling van de mandala als ronde kunst geschetst. Duidelijk wordt hierbij dat de filosofie van 'de weg van het midden', zoals de mandala ook wel wordt genoemd, in vele culturen terug te vinden is. Zo vind je bijvoorbeeld bij de boeddhisten het 'diamanten pad' en bij de indianen het medicijnwiel. In de mandala's in Europa treffen we een vergelijkbare filosofie aan.
Deze weg van herkenning heeft de vorm van dit boek bepaald, waarbij de vele paden van de mandala zijn beproefd en in de praktijk zijn uitgewerkt. Enkele voorbeelden uit het scala van thema's en technieken zijn: tekenen op zwart papier in plaats van op wit; de mandala op een geheel andere manier leren zien dan in de traditionele vormen gebruikelijk is; andere materialen gebruiken en tot nieuwe ervaringen komen, zoals schilderen met zand, bewerken van zijde in diverse technieken, vilt, patchwork, vrij borduren; het driedimensionale in de mandala leren toepassen met vrije structuren en vormen, zoals objecten en maskers.
Danka Hüsken houdt zich sinds 1986 bezig met de mandala. Vanaf 1989 is zij werkzaam als docent en geeft zij cursussen mandalatekenen. Eerder schreef zij de boeken De mandala als helend beeldEdelstenen en hun helende werking en Numerologie in woord, beeld en getal.
Hier hoef ik niets meer aan toe te voegen... een veelzijdig boek over de veelzijdigheid van de mandala en haar geschiedenis!

Bestellen:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten